Vzduchotechnika

Ventilace

Ventilací rozumíme proces změny nebo výměny vzduchu v uzavřeném prostoru s kontrolou jeho teploty se současným odstraněním vlhkosti, pachů, kouře, přebytečného tepla, prachu, okolních bakterií, oxidu uhličitého a doplněním kyslíku. Samotná ventilace zahrnuje jak výměnu vzduchu s venkovním prostorem, tak i cirkulaci vzduchu v prostorách. To je jeden z nejdůležitějších faktorů pro zachování přijatelné kvality vzduchu v budovách. Metody pro větrání budov mohou být jak mechanické - nucené tak i přirozené.

Mechanické - nucené větrání je zajištěno vzduchotechnickými jednotkami, které slouží k ovládání kvality vnitřního ovzduší. Nadměrná vlhkost, pachy a obsah kontaminujících látek může být často eliminován pomocí ředění nebo výměna s okolním vzduchem. Vzduchotechnické jednotky se stejně tak používají k vytápění a chlazení vzduchu ve vnitřním prostoru.

Kuchyně a koupelny mají obvykle mechanické výfuky (ventilátory, digestoře) na kontrolu zápachů i vlhkosti. Faktorem k návrhu těchto zařízení je násobnost výměny vzduchu (což je funkce rychlosti ventilátoru a jeho velikosti) a hlučnost. Pokud potrubí od ventilátorů prochází nevytápěnými prostory (např. podkroví), mělo by potrubí být k tomu izolováno, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti na potrubí.