Automotive Lighting

Vybudování klimazóna pro speciální výrobní technologie společnosti Automotive Lighting v Jihlavě.